czwartek, 6 grudnia 2007

Miasto z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zamość - miasto położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych tego województwa, zwłaszcza na Zamojszczyźnie. Nazywany także "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy" za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta.
Muzeum -Arsenał......................................Synagoga


Pomnik Jana Zamoyskiego................Pomnik Dawida Psalmisty

Pierwszy "Pan na Zamościu" Jan Zamoyski zlecił zaprojektowanie miasta architektowi B. Morando, który nawiązał do koncepcji antropomorficznych. Głową miał być pałac Zamoyskich, kręgosłupem ulica Grodzka, przecinająca Rynek Wielki ze wschodu na zachód w kierunku pałacu, a ramiona to ulice poprzeczne, z głównymi jakie stanowią położone na jednej linii ul. Solna oraz ul. B. Moranda . Przy tych ulicach wyznaczono także inne rynki: Rynek Solny i Rynek Wodny, uchodzące jako organy wewnętrzne miasta.

Widok z wieży widokowej i z lotu ptaka na Ratusz i Starówkę.
Brama Lubelska...........Wieża widokowa i dzwonnica

Bastiony to z kolei ręce i nogi służące do obrony. Układ ten przetrwał do dzisiaj w stanie praktycznie nie zmienionym. To on stanowi główną atrakcję dla odwiedzających licznie Zamość, jest dowodem jak starano się zrealizować koncepcję miasta idealnego.

Brama Lwowska...........Kościół Św. Katarzyny

Wybitne walory turystyczne Zamościa to: zachowany od czasu powstania układ urbanistyczny, regularny Rynek Wielki o wymiarach 100 x 100 metrów z ratuszem i tzw. Kamienicami Ormiańskimi.

Kamienice ormiańskie............................Kamienice Linkowskie

Nie tylko Stare Miasto jest w Zamościu piękne. Warto się wybrać na spacer także poza bramy grodu - do parku, ZOO. Jest to jedyne na południowym wschodzie Polski ZOO,dziś ogród zajmuje 15 ha .Tuż obok Starówki położony jest Park Miejski. Założono go po I wojnie światowej na terenie dawnych fortyfikacji. Malowniczymi alejkami i mostem można dojść na wyspę. Staw ją otaczający to dawna szeroka fosa.

Park miejski i forsa

Stare Miasto w Zamościu jest przykładem renesansowej zabudowy miejskiej w 1992 został wpisane na listę UNESCO. Zamość mieści się także na liście: "Pomników Historii Polski" .
Tą informacją zakończę opisywanie miasta. A, że byłam tu osobiście i miałam zaszczyt je podziwiać tak też polecam je tym, których interesuje architektura. Miasto a szczególnie Starówka jest naprawdę godne uwagi.
...

Brak komentarzy: