poniedziałek, 14 stycznia 2008

Malbork - Krzyżackie miasto ..

Malbork – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Stolica powiatu malborskiego. Miasto o ponad 700-letniej historii i wspaniałych zabytkach - należy do najstarszych i najwspanialszych zespołów architektonicznych w Europie i na świecie. Gdyby nie zniszczenia wojenne z czasów drugiej wojny światowej Malbork mógłby konkurować z różnymi zabytkowymi miastami. Miasto w którym będąc czujemy wciąż atmosferę historii, która się tutaj toczyła.
Na początek przedstawię kilka ważniejszych zabytków.

Gotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela na terenie Starego Miasta w Malborku funkcjonował od końca XIII stulecia. Zarówno w średniowieczu jak i w czasach najnowszych był wielokrotnie przebudowywany. Obecną formę architektoniczną świątynia
zawdzięcza kampanii budowlanej około 1468 r., kiedy dźwigała się z ruin po wojnie 13-stoletniej.

Szpital- budowla, która powstała w latach dwudziestych XVI wieku jako budynek trzykondygnacyjny, służący za szpital, po drugiej wojnie światowej budynek został odbudowany i przeznaczony na cele mieszkalne. Działania wojenne i pożar w połowie lat 50. i wstrząsy będące wynikiem usytuowania przy bardzo ruchliwej trasie spowodowały pęknięcia i wybrzuszenia ściany szczytowej obiektu. Aby zapobiec zawaleniu ściany, zbudowane zostały drewniane przypory, które jednak przez kilka lat częściowo spróchniały i nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia. Budynek wymaga konserwacji, i nie można zwiedzać.

Gotycki kościół------------------------------------------Szpital Jerozolimski

Po I wojnie światowej w Malborku powstało kilka nowoczesnych budynków użyteczności publicznej, między innymi potężny gmach Nowego Ratusza (obecnie Urząd Miasta), wzniesiony w latach 1927-29.
Natomiast średniowieczna siedziba władz miejskich usytuowana została we wschodniej pierzei Rynku. W obecnym kształcie wzniesiona została w 2 poł. XIV w., około 1380 r. Liczne przebudowy następowały zawsze po zniszczeniach w trakcie oblężeń miasta i zamku, głównie w XV w. Świadectwem tych działań budowlanych jest późnogotycki szczyt południowy.

Ratusz nowy-------------------------------Ratusz Staromiejski

Brama Mariacka, zwana także Sztumską oraz Przewozową – zbudowana razem z systemem obronnym w I połowie XIV wieku. Jej fasadę południową i północną zdobią blendy zamknięte ostro łukami. Ta gotycka budowla uzyskała po pożarze dachu w 1838 r. charakterystyczną nadbudówkę z muru pruskiego. Rozebrano wieżyczkę, a bramę nakryto czterospadowym dachem, kryjącym krenelaż. Zegar umieszczono w ozdobnym krenelażu.

Brama Garncarska, zwana także Elbląską lub Św. Ducha – zbudowana najprawdopodobniej w roku 1380. Jest bramą pięciokondygnacyjną wysokości 12m. Prócz przejazdu znajdują się w przyziemiu bramy dwa przejścia dla pieszych. Szerokie fryzy, oddzielające kondygnacje i blindowanie w dwu górnych oraz tarcze herbowe na najwyższym piętrze, a wreszcie prześwity strzelnicze o wykroju prostokątnym, kształtowały plastycznie wielką płaszczyznę ściany wschodniej.

Brama Garncarska-------------------Brama Mariacka

Baszta maślankowa - jedna z najwyższych wież znajdujących się w kompleksie zamku malborskiego. Wysunięta najdalej na północ spełniała rolę strażnicy.
Brama w latach 1320-1330, znajduje się w pasie murów obronnych zamku, otaczających Stare Miasto od strony wschodniej.


Widok zamku z mostu i mury obronne.

Oraz filmik przedstawiający Malbork:

Brak komentarzy: